Głosowanie internautów zakończone.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 16 stycznia 2013.