Szczegóły grupy
Członkowie
Zdjęcia
 
Informacje o grupie
Nazwa grupyklub SIKORECZKA
OpisZapraszam do grupy zwolenników tych pięknych małych ptaszków:)

Sikorowate, sikory (Paridae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych. Obejmuje gatunki lądowe, nadrzewne, zamieszkujące półkulę północną. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

* niewielkie rozmiary (średnia długość ciała: 12-13 cm)
* krótkie skrzydła, ogon stosunkowo długi
* mały, krótki dziób (odżywiają się owadami)
* większość charakteryzuje się kontrastowym, najczęściej czarno-białym, ubarwieniem głowy
* posiadają 10 lotek I rzędu oraz 12 sterówek.

Są to w większości gatunki o dużej liczebności (przykładowo sikora bogatka jest jednym z najliczniejszych ptaków Polski), nie zagrożone wyginięciem. Jedynie 3 gatunki z rodzaju Parus uznaje się za narażone w przyszłości na utratę liczebności lub wręcz wymarcie. Do polskiej awifauny zalicza się 7 gatunków, wszystkie są objęte ścisłą ochroną
Kategoria przyrodnicze